Uncategorized

Cel wdrożenia projektu e-zamówienia.

Cel wdrożenia projektu e-zamówienia.

Celem wdrożenia projektu e-zamówienia jest skuteczne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań interesariuszy elektronicznego procesu zamówień publicznych w Polsce.
Stworzone w ramach projektu usługi uproszczą i skrócą proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z ustawą PZP. Dotyczy to zamawiających z administracji publicznej oraz wykonawców, głównie z obszaru biznesowego działających w pełni komercyjnie na rynku.

Dodatkowym elementem jest uproszczenie kwestii powiązanych z kontrolą oraz raportowaniem w obszarze zamówień publicznych.

Kolejnym założeniem projektu jest standaryzacja danych (dzięki API – Application Programming Interface) i przesyłanie ich za każdym razem do centralnego repozytorium danych (CRD). Proces w ramach projektu e-zamówienia będzie w pełni zautomatyzowany. Planowany jest także jednoczesny dostęp do informacji na rynku zamówień publicznych, będzie ujednolicony dla wszystkich stron procesu.

Projekt będzie obejmować następujące moduły:
Struktura platformy e-zamówień dla dalszego Administracji Państwowej do danych Centralnego Repozytorium, wolne monitorowania i analizy, usługi Biuletynie Zamówień Publicznych, ochrony złożonych ofert i wniosków, aukcji i ofert elektronicznych.
Standaryzuj usługi, które pozwolą ci ukończyć cały proces udzielania zamówienia publicznego. Platforma zapewni standardowy interfejs umożliwiający wymianę danych i dokumentów oraz umożliwia integrację usług w tym procesie.
Platforma e-zamówień będzie zawierała następujące moduły:
• Centralne repozytorium danych
• Biuletyn zamówień publicznych
• Moduł monitorowania i analizy, w tym BI (Business Intelligence)
• Aukcje i aukcje elektroniczne
• eSender
• Moduł do przyjmowania i zabezpieczania ofert / aplikacji do momentu ich otwarcia

Platforma e-zamówienia będzie w pełni obsługiwała rynek zamówień publicznych w Polsce. Dostarczając gotowe narzędzie do realizacji, monitorowania i raportowania.

Korzyści, które czekają na użytkowników:
• łatwiejszy, sprawniejszy i szybszy proce przygotowania postępowań,
• szybki i łatwy Dostęp do wszystkich ogłoszeń o zamówieniach oraz pozostałych Informacji o postępowaniach udzielenie zamówienia,
• nadzór i kontrola nad wszystkimi postępowaniami Zamówień Publicznych,
• dostęp do Informacji dotyczących postępowań

Następstwem realizacji projektu będzie komunikowanie się za pomocą elektronicznych środków. Projekt przewiduję poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości obecnych usług i elektronizację kolejnych w obszarze Zamówień Publicznych.
Zamawiający i Wykonawcy będą mogli skorzystać z dowolnej platformy do zrealizowania swojego procesu w obszarze zamówień publicznych. Mówimy o własnych rozwiązaniach wdrożonych w obrębie jednostek lub na dowolnej platformie e-zamówień udostępnionej przez podmiot zewnętrzny.
Wszystkie platformy będą musiały przejść proces certyfikacji oraz być zintegrowanymi z Centralnym Repozytorium danych.
Planowane rozwiązanie łączy rozwiązanie scentralizowane z jednoczesnym udziałem wielu platform komercyjnych i własnych platforma na które zdecydowali się zamawiający.
Przyjęte Założenia umożliwią dostęp do pełnej Informacji o każdym postępowaniu, bez względu na to na jakiej platformie została zainicjowana. Platformy te wspierać będą poszczególne etapy procesu postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego rozpoczynając od momentu przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu do podpisania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *