Uncategorized

Cel wdrożenia projektu e-zamówienia.

Posted on

Cel wdrożenia projektu e-zamówienia. Celem wdrożenia projektu e-zamówienia jest skuteczne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań interesariuszy elektronicznego procesu zamówień publicznych w Polsce. Stworzone w ramach projektu usługi uproszczą i skrócą proces postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z ustawą PZP. Dotyczy to zamawiających z administracji publicznej oraz wykonawców, głównie z obszaru biznesowego działających w pełni […]