System Zamówień Publicznych

SIDAS PZP to system obsługujący procesy zakupowe. Podstawowa zadanie to sprzedaż między jednostkami z wykorzystaniem systemu elektronicznego jako przedmiotu do obsługi zamówień. Jest to kompleksowy system zamówień publicznych, zintegrowany z systemami wspierającymi SIDAS (BIP, CU, EZD), który upraszcza procedurę zamawiania i składania ofert.
Systemy zamówień publicznych składają się z wielu poziomów. Obejmują one automatyzację wewnętrznych procesów zamówień, katalogi online od zatwierdzonych dostawców oraz elektroniczny proces składania wniosków, który wykorzystuje aukcje online w celu gromadzenia ofert na dostarczanie towarów i usług dla konkretnego zamówienia.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że rynek zamówień elektronicznych wciąż się rozrasta i ewoluuje.